بسم الله الرحمن الرحيم


                            Taubat
  Taubat itu wajib dari setiap orang Islam yang berbuat dosa atau maksiat.Dan tiga syarat pokok harus di penuhi,bagi pelaku maksiat yang menyangkut pelanggaran hak-hak Allah, yaitu :
-Hendaklah berhenti dari maksiat,
-menyesali perbuatan maksiatnya,
-berteguh hati (janji) selamanya tidak akan mengulangi perbuatan maksiatnya itu.
   Sedangkan bagi perbuatan maksiat yang menyangkut pelanggaran hak-hak manusia,maka tiga syarat pokok tersebut di atas,di tambah dengan:
-Menyelesaikan masalah yang dipersengketakan dengan pemiliknya, jika berupa harta atau barang,hendaklah dikembalikan atau di ganti/diperbaiki,dan jika menyangkut harga diri,menghina, menyakiti hati,menganiaya
 fisik dan lain-lain hendaklah mohon halal/ma'af kepadanya.
Demikianlah hukum wajib taubat dan tata cara pelaksanaanya yang telah disepakati oleh para cerdik cendekiawan,dan mereka berpegang pada ayat-ayat Al-qu'an sebagai berikut:
                                             
                                             وتوبوا إلى الله جميعا ايها المؤمنون لعلك تفلحون 

Artinya : Bertaubatlah kepada Allah hai orang-orang beriman,supaya kamu menang." ( Annur :31 )


0 comments: